Contributie

De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso geïnd. Hiervoor vult u een machtigingsformulier in. Deze zijn verkrijgbaar bij de docent.

Er wordt bij het Beweegcollectief géén inschrijfgeld geheven.

U bent na inschrijving lid voor onbepaalde tijd.

Wilt u opzeggen doe dit dan vóór 1 september of vóór 1 januari. Hiervoor zijn, net als bij het inschrijven, uitschijfformulieren verkrijgbaar bij  de docenten. 

Uw machtiging wordt dan direct stopgezet.

Mochten er bijzondere omstandigheden zijn over uw contributie neem dan contact op met de penningmeester Ton Hoeben telnr: 06 51436043.

contributie-2018-2019