Reanimatie Richtlijn

Het beweegcollectief Mook en Middelaar volgt de Reanimatie richtlijnen zoals beschreven door de Reanimatie raad en de Nederlandse Hartstichting.

 

Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015 ( reanimatieraad.nl)

Blz 24 “Niet-reanimerenverklaring

Mensen kunnen ervoor kiezen een niet-reanimerenverklaring op te stellen. Deze moet aan een aantal eisen voldoen: de wilsverklaring moet geschreven zijn en te herleiden zijn tot de persoon die de verklaring heeft geuit. De verklaring kan op papier staan en kan ook een penning zijn.

Een niet-reanimerenverklaring moet gerespecteerd worden als dit voor het begin van de reanimatie duidelijk is.

Maar hulpverleners moeten bij iemand met een circulatiestilstand niet op zoek gaan naar een geschreven wilsverklaring of een niet-reanimerenpenning. Zo wordt voorkomen dat de reanimatiepoging wordt uitgesteld en de uitkomst van de reanimatie nadelig wordt beïnvloed. Een niet-reanimerenpenning wordt bij het begin van een reanimatie soms niet opgemerkt, omdat de borstkas van het slachtoffer bij basale reanimatie niet hoeft te worden ontbloot. Ook als dat wel het geval is, kan de penning onopgemerkt blijven als deze naar de nek of rug is verschoven.

Met name bij de burgerhulpverleners kan verwarring ontstaan als later tijdens de reanimatie de niet-reanimerenwens duidelijk wordt, bijvoorbeeld als de borstkas wordt ontbloot om de elektroden van de AED aan te brengen.

De burgerhulpverlener mag zijn reanimatiepoging dan staken, maar kan het besluit om te staken ook overlaten aan de professionele hulpverlener, die naar verwachting enkele minuten later zal arriveren.”

                                                               ________________

 

Aanvullende telefonische info van de Hartstichting (0900-3000300):

 

1.  In principe begin je altijd met reanimeren.
     Vind je de penning “niet reanimeren” dan heb je twee mogelijkheden:

    1. stoppen met reanimeren, je volgt hiermee de wilsbeschikking van de patient.

    2. doorgaan. Je hebt geen verplichting tot stoppen en wordt later niet aangeklaagd omdat je de wilsbeschikking negeerde.

2.  Zodra de professionele hulpverlening (ambulance) arriveert, neemt die de reanimatie over.

      Als er een niet-reanimerenverklaring/penning aanwezig is, dan moet de professionele hulpverlening de reanimatie stoppen.