ontmoetroute-09-1
ontmoetroute-09-2

Projekt Ontmoetroute

INITIATIEF
Het Beweegcollectief Mook en Middelaar (BM&M), de seniorensportvereniging van Mook en Middelaar, KBO-Mook, Proteion en ZZG willen samen op een vernieuwende manier eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Mook en Middelaar terugdringen. 

Door wandelommetjes door het dorp wordt het onderlinge contact bevorderd. Tijdens dit project wordt de methode positieve gezondheid IPH ingezet. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe inwoners hun eigen gezondheid op verschillende onderdelen scoren. . (zoals geformuleerd door het Institute for Positive Health van de Universiteit Maastricht)

DOELGROEP
In de gemeente Mook en Middelaar wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder. Hiervan geeft 33% aan emotioneel eenzaam te zijn. Uit gesprekken met leden van de KBO en BM&M blijkt dat er behoefte is aan ommetjes. Lokaal zorgt het BM&M al voor beweging aan ouderen.
De ZZG heeft dit jaar een nieuw zorgcentrum geopend (Mookerhof en Mookerplein) in Mook en doet mee om direct aansluiting te kunnen vinden bij deze lokale partijen.
De wooncorporatie sluit aan omdat zij zicht heeft op de doelgroep. Bovendien komen zij vaak achter de deuren van de bewoner.
De gemeente sluit aan met de beweegcoach senioren en voor info ontmoetroute.

WAT WILLEN WE BEREIKEN:
Dat we aan het einde van het project met onze methode 120 ouderen hebben bereikt.
Dat minstens 60 ouderen actief de routes lopen.
Er is een krachtig handboek gemaakt. Hiermee kan de eenzaamheid in de overige kernen van de gemeente aangepakt worden. De methode positieve gezondheid IPH wordt bekend.

De aantrekkelijke ommetjes van 3 km, met afkortingen van 800 m en 1500 m, lopen door de kern en langs mooie delen in Mook. Deze routes komen langs twee ontmoetingspunten waar veel kwetsbare senioren wonen. De routes maken gebruik van veel straatmeubilair en groen.

START VAN HET PROJEKT
De coronacrisis heeft ons danig parten gespeeld. Eigenlijk wilden wij op 18 maart starten maar toen kwam de lockdown en stond ons project ook op “on Hold”.

We maken nu een herstart . Vanaf 2 september starten we iedere woensdag op twee lokaties namelijk bij het Hart van Mook (om 10.00 uur) en bij het LOP in Molenhoek (om 14.30 uur)
Iedereen van de doelgroep is van harte welkom en deelname de eerste 10 keer is gratis!!

Meer informatie bij Beweegcoach senioren Marian Schijf T 06 13260571

 

Bekijk de verslagen bij Projecten/ Ontmoetroute