Update Coronavirus


Aan de leden van de seniorensportverenigingen

Fit en Fun, Kwiek Berg en Dal, Gennep Vitaal en

Beweegcollectief Mook en Middelaar

 

                                                                                                              12 maart 2020

Beste leden,

 

Vandaag heeft het kabinet, samen met het RIVM, voor heel Nederland aangescherpte maatregelen aangekondigd. Hierin is ook een aantal zaken gezegd over senioren:

  • Vermijd grote groepen.
  • Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

Omdat ook onze leden tot deze aangemerkte risicogroep behoren, hebben onze besturen het volgende besluit genomen

Wij schorten alle activiteiten, lessen en bijeenkomsten op, tot het einde van de maand maart (dus 31 maart). Er wordt dus niet gesport, gewandeld, geen nordic walking, geen hardlopen etc!

We begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is, maar we proberen op deze wijze ons steentje bij te dragen aan waar premier Rutte toe oproept, dat we de bestrijding van deze ziekte met alle Nederlanders aanpakken.

 

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hoe en wanneer wij weer gaan starten.

In deze tijd gaan wij er voor zorgen dat u via You-Tube lessen kunt blijven volgen.

Houdt daarvoor onze website in de gaten en neem anders contact op met uw contactpersoon.

 

Tot slot, bij deze ook een oproep om extra zorg te hebben voor uw naasten die een grote kans hebben op vereenzaming. Dit kan een familielid zijn, of een buur. Hopelijk is er een moment dat u hem of haar bijvoorbeeld kunt bellen, zodat we samen deze periode goed doorkomen.

 

Hartelijk dank voor uw begrip.

 

Namens de vier seniorensportverenigingen

Peter Leenders

Voorzitter Beweegcollectief Mook en Middelaar

corona

Vanavond 12-03-20 zal er een spoedoverleg zijn met alle bestuursleden van de senioren sportverenigingen. Hierna zal er een besluit worden genomen over het wel of niet door laten gaan van de sportlessen. Verdere informatie volgt nog!

 

Ongetwijfeld volgt u, net als wij, het nieuws met betrekking tot het coronavirus. Het coronavirus kan longontsteking veroorzaken. 

Probeer te voorkomen dat u het virus krijgt of aan anderen geeft. Hiervoor geeft het RIVM de volgende algemene maatregelen:

1.    Blijf thuis als u verkouden bent.

2.    Was uw handen vaak met zeep. (ook als u uw huis verlaat en als u thuiskomt)

3.    Nies en hoest in uw elleboog.

4.    Schud geen handen.

5.    Houd afstand.

6.    Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij verzoeken onze leden, die verkouden zijn, niet naar de lessen te komen. Bij twijfel, neem dan vooraf contact op met de docent.

Het advies van de GGD en RIVM is om frequent uw handen te wassen en te hoesten in uw elleboog.  Op de website van het RIVM staan duidelijke instructies hoe dit het beste kan worden gedaan, zie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen