Update 18 oktober 2020

Beste sporter bij het Beweegcollectief

Helaas hebben we u moeten berichten dat we vanwege de overheidsrichtlijnen voorlopig even niet kunnen sporten.

Toch willen wij door kunnen gaan zo snel dat weer kan. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat we ook een financieel gezonde vereniging blijven. Daarom zien wij ons ook genoodzaakt om u binnenkort te belasten met een contributie-inning dan wel een rekening te sturen.

Wij zijn ons er van bewust dat we niet de gebruikelijke tegenprestatie op dit moment kunnen bieden, maar onze kosten lopen wel gewoon door. Bovendien zijn de steun- en subsidiemaatregelen van de rijksoverheid op ons helaas niet van toepassing.

Bovendien willen en moeten wij een goed werkgever zijn voor onze docenten en dus hun docentenvergoeding ook gewoon doorbetalen. Dat geldt ook voor een aantal zaalhuren.

Wij vragen hiervoor uw begrip. Het is vooral ook in uw belang dat wij niet alleen fysiek maar ook financieel gezond blijven. Onze vereniging kan immers niet anders.

Dan kunnen wij ook weer zo snel als mogelijk weer gewoon aan de gang.

Mede namens ons voltallig bestuur dank ik u bij voorbaat.

Hopelijk kunnen we met zijn allen weer zo spoedig mogelijk beginnen, blijf vooral in die tussentijd gezond en houdt u vooral aan de maatregelen.

Met sportieve groeten

Peter leenders, voorzitter